Disclaimer

City Center Lodge Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. City Center Lodge Utrecht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.